Derfor bør du tage hovedrengøringen seriøs på din arbejdsplads

Nu til dags er der et stort fokus på medarbejder trivsel, sundhed og velvære på mange arbejdspladser rundt omkring i landet – og med god grund.

For langt de fleste arbejdspladser, er de ansatte deres vigtigste aktiver. Det er nemlig dem, der udfører langt de fleste af arbejdspladsens opgaver, hvor de står i centrum i nærmest alle arbejdsprocesser. Foruden de ansatte ville arbejdspladserne ikke have nogen til at varetage driften af dem, vækste dem og lignende.

En vigtigt aktiv, men vigtig nok?

Som arbejdsgiver, er det derfor vigtigt, at du passer godt på dine ansatte. Men selvom, at de ansatte langt de fleste steder er deres vigtigste aktiv, er det ikke alle arbejdspladser der tager hånden om dem.

Kort fortalt kan dårlige arbejdsvilkår og omstændigheder indebærer mange forskellige ting. Men fælles for dem er, at de påvirker de ansatte negativt og skadeligt.

Der kan her være tale om:

 • Sundhedsskadelige aktiviteter
 • Skadelige omgivelser
 • Manglende faciliteter

Ovenstående er nogle eksempler på negative aspekter. Men når det så er sagt, er det ikke alle arbejdspladser, som nødvendigvis har alle punkterne krydset af. I nogle tilfælde kan der være tale om det fysiske arbejdsmiljø.

Det kan eksempelvis omfatte:

 • Manglende rengøring
 • Skimmel
 • Sygdomme
 • Beskidte overfalder
 • Manglende opvask

I en den tilfælde er manglende rengøring en af de største årsager til, at ens kollegaer bliver forkølet, får allergier og koncentrationsbesvær.

Gør rent jævnligt

Rene omgivelser har en stor betydning for vores helbred. De er nemlig med til at mindske sundhedsgener, øge vores trivsel og ikke mindst produktivitet. Urene omgivelser har det med at gøre det stik modsatte.

Dog er ikke to arbejdspladser nødvendigvis ens, og der kan derfor være en stor og svingende forskel på, hvor rent der er på den enkelte arbejdsplads. Nogle arbejdspladser oplever, at de oftest har hyppigt behov for rengøring. Der kan her være tale om alt fra industri arbejdspladser til arbejdspladser, hvor der til dagligt er mange mennesker.

Men selvom at rene omgivelser har en stor virkning på vores helbred og produktivitet, er det ikke alle arbejdspladser som har tiden eller kræfterne til selv at varetage rengøringen. Er din arbejdsplads en af dem, kan det give god mening, at I får hjælp til hovedrengøring af et professionelt rengøringsfirma.

Hvor finder jeg et professionelt rengøringsfirma?

Den nemmeste og hurtigste måde til at finde rengøringsfirmaer er, a gå på Google og søge efter hovedrengøring. Du skal dog være beredt på, at du kan få en masse resultater, hvorfor du bør sætte noget ekstra tid af til undersøge disse lidt mere dybdegående.

Ikke to virksomheder er ens, hvorfor du børn undersøge hver enkel for at finde den mest relevante løsning. Du bør her kigge på:

 • Antallet af anmeldelser
 • Anmeldelsernes indhold
 • Prisklasse
 • Typer af services og løsninger
 • Særlige ordninger