bird's eye view photography of high-rise building

Er din ejendomsret blevet krænket i forbindelse med et offentligt byggeri?

Når kommunen vil inddrage din grund til et byggeprojekt, er der flere trin og muligheder, du skal være opmærksom på for at beskytte dine rettigheder og sikre, at du får en fair kompensation. Her er en gennemgang af, hvad du skal gøre, og hvor du kan søge hjælp:

1. Ekspropriation

Ekspropriation er den juridiske proces, hvor en offentlig myndighed (f.eks. kommunen) kan tage privat ejendom i brug for et offentligt formål. Denne proces indebærer typisk:

 • Varsling: Kommunen skal give dig skriftlig besked om deres intention om at inddrage din grund. Denne varsling skal inkludere formålet med ekspropriationen, en tidsplan og en indkaldelse til et offentligt møde, hvor du kan fremføre dine synspunkter.
 • Offentligt møde: Her kan du fremlægge dine indvendinger og spørgsmål. Dette møde er en del af høringsprocessen, hvor du får mulighed for at påvirke beslutningen.

2. Søg hjælp til ekspropriation

Du har flere muligheder for at søge hjælp, når du står over for ekspropriation:

 • Advokat: En advokat med speciale i ekspropriation og fast ejendom kan give dig rådgivning og repræsentere dig gennem hele processen. Det er vigtigt at vælge en advokat, der har erfaring med denne type sager.
 • Landinspektør: En landinspektør kan hjælpe med at vurdere ejendommens værdi og sikre, at du får en korrekt opmåling af det areal, der skal eksproprieres.
 • Ekspropriationskommissionen: Denne uafhængige myndighed behandler klager over ekspropriationer og kan hjælpe med at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt.

3. Kompensation

Når din grund bliver eksproprieret, har du ret til kompensation. Dette inkluderer:

 • Markedsværdi: Du skal kompenseres for ejendommens markedsværdi, hvilket betyder den pris, ejendommen ville kunne sælges for på det frie marked.
 • Eventuelle følgeskader: Hvis ekspropriationen medfører tab eller skader, der ikke direkte vedrører selve grunden, kan du også få kompensation for disse følgeskader.
 • Advokatomkostninger: I mange tilfælde kan du få dækket dine advokatomkostninger som en del af kompensationen. Dette skal dog afklares med den eksproprierende myndighed og din advokat.

4. Sagsudgifter

I forbindelse med ekspropriation er der en række udgifter, som kan opstå:

 • Sagsbehandlingsomkostninger: Kommunen skal betale omkostningerne ved sagsbehandlingen, herunder omkostninger ved offentlige møder og høringer.
 • Opmålings- og vurderingsomkostninger: Udgifter til landinspektør og vurdering af ejendommens værdi dækkes ofte af den eksproprierende myndighed.
 • Retssager: Hvis der opstår tvister, som fører til retssager, kan omkostningerne ved disse også dækkes. Det afhænger af udfaldet af sagen og de gældende regler.

Konklusion

Når kommunen vil inddrage din grund til deres byggeprojekt, er det afgørende at være proaktiv og søge hjælp fra specialister som advokater og landinspektører. Du har ret til en fair kompensation, der dækker både ejendommens markedsværdi og eventuelle følgeskader. Kommunen skal betale de nødvendige sagsomkostninger, herunder omkostninger til opmåling, vurdering og eventuelle retssager. Ved at følge disse trin og sikre, at dine rettigheder bliver overholdt, kan du navigere gennem ekspropriationsprocessen på en mere informeret og effektiv måde.