Er dit team gearet til at komme i mål?

Har I målsætninger som I skal nå i jeres vækstplan? Mange startups såvel som virksomheder udformer og følger løbende vækststrategier. Det er særlige strategier, hvis målsætninger har fokus på at skabe vækst.

For at udnytte vækstpotentialet så meget som muligt, samt komme i mål med jeres valgte målsætninger, kræver det at I omsætter strategi til handling.

En samlet indsats

Når I skal indfri strategiens ambitioner, forudsætter det, at alle medarbejderne i dit team formår at fuldføre deres opgaver til bedst mulige kvalitet.

Et team består en samling individer, der hver især kan varetage forskellige roller på tværs af funktioner i organisationen. Et teams præstation er således i et stort omfang afhængig af dets sammenhængskræft. For at opnå det bedste resultat, kræver det derfor at teamet skal kunne kommunikere effektivt og være i stand til at arbejde sammen.

Har du en lederrolle, er det vigtigt at du som leder kan facilitere et struktureret og frugtbart samarbejde mod jeres fælles mål. Mange projektor bliver hindret eller falder til jorden grundet manglende eller ineffektivt samarbejde. Målsætninger falder også ind herunder, da de oftest numerisk indikere succes for det pågældende projekt.

Hvad er et velfungerende team?

Som udgangspunkt kan et team være en hvilken som helst form for sammensætning af individer. I startups kan det være hele medarbejderstaben, der tilsammen udgør et team, hvor de hver varetager og er ansvarlige for nogle særskilte funktioner.

I en mere formaliseret virksomhed kan det være tale om en afdeling (økonomi, marketing, salg mv.), hvor afdelingens medarbejdere sammen med lederen arbejder mod at nå de udspecificeret målsætninger. På et større plan kan det være ledelsen i virksomhed og bestyrelsen.

Uanset graden af formalisering og størrelsen af organisationen, har de overordnet samme kriterier for succes som en startup eller afdeling i en virksomhed.

Et velfungerende team er her karakteriseret ved at have følgende:

  • Levere kvalitet
  • Konstruktiv og effektiv kommunikation
  • Have indbyrdes tillid og ansvar
  • Hjælpe hinanden
  • Fællesskab og transparens

Derimod er et konfliktfyldt team karakteriseret ved at være omvendt af det velfungerende.

Hav fokus på udvikling

Et team og dets kvalitet kan komme i forskellige former, hvor et team generelt godt kan være godt, men stadigvæk have nogle af karakteristikkerne fra et dårligt team. For at forbedre dit team og udrede eventuelle interne problemer og udfordringer, der holder jer fra at udnytte jeres fulde potentiale, kan teamudvikling være et effektivt redskab.

Teamudvikling er særlige forløb der ved hjælp af coaching og tilknyttet metoder, har til formål at styrke teamet og forbedre dets performance. Ved at fokusere på udvikling og arbejde aktivt med jeres team, kan I formå at udnytte et større potentiale, der i sidste ende vil give resultater på bundlinjen.