Har din startup digital kommunikation med i vækstplanen?

Det er en kunst at mestre kommunikation, om det er er analog eller digital. Det har siden tidernes morgen været et vigtigt redskab, der har haft til formål at værne os om særlige idéer, handlinger og tanker.

I dag gennemgår vi en stigende digital transformation af hverdagen. Flere og flere processor og aspekter indenfor både arbejdslivet og det private bliver digitaliseret. I takt med at digitale teknologier såsom e-mail og sociale medier får en større betydning, er det blevet vigtigt for startups og virksomheder at kunne kommunikere effektivt online.

Digital kommunikation og vækst

Er du en aktiv del af en startup, er du nok allerede på forhånd bekendt med nogle af de fordele brugen af digitale værktøjer har.

Når det kommer til at kommunikere budskaber såsom en lancering af ny feature, indgåelse af partnerskab, nye initiativer m.m., har digital kommunikation nogle klare fordele sammenlignet med traditionelle midler.

En stor fordel er produktionsomkostningerne er forholdsvis lave i forhold til trykte kanaler eller Tv-skærme. Omkostningerne afhænger her selvfølgelig af, hvilket grafisk materiale du har brug for til at understøtte dit budskab. Til gengæld kan du nemt tilgå et socialt medie som Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok mv., hvor du gratis kan kommunikere budskaber ud til omverdenen.

Ikke kun tekniske aspekter

Der kommer løbende nye digitale teknologier og medier frem, der hver især har deres tekniske krav, hvis en god rækkevidde og interaktion. Dog bør du ikke alene læne dig op ad det tekniske.

Essensen i kommunikation er selve budskabet og formidling. Herunder også eventuelle handlinger der ønskes foretaget på baggrund af formidlingen. Dette forudsætter at du bruger målrettet og velovervejet elementer og budskaber, når du skal kommunikere på vegne af din startup.

Det handler her om at finde ud af, hvilke kundesegmenter i vil gå efter, samt hvordan de kommunikere. Formålet med kommunikation er ikke kun at kommunikere et budskab. Bruger du kommunikation med omtanke og kløgtigt kan du bruge det som et relations byggende redskab til din startup.

Kunder og kanaler

Herudover, er det også vigtigt at tilpasse ens kommunikationskanaler efter en målrettet segmenter. Det er i dag kunderne og potentielle der styrer, hvorhenne og hvor meget de gerne vil kommunikere med din startup. Dette betyder også, at du ikke nødvendigvis bare kan tage det samme budskab og genbruge på tværs af de forskellige medier. I hvert fald ikke med den forventning om, at budskaberne vil have en god performance på hver af de pågældende kanaler.

Det kan her anbefales, at du altid starter med det lange slæb, nemlig at lave segment personprofiler. Dette sammenholdt en datadrevet undersøgelse af de pågældendes sprogbrug, problemer, drømme, forventninger med videre – inden at du begynder at skrive. Endvidere handler det også her om at formidle fordele dvs., hvilken værdi får de potentielle kunder ud af jer og budskabet.