Ny som laborant? Her er alt du skal vide

Laboratorieteknikere spiller en vigtig rolle på det medicinske område ved at udføre forskellige typer af tests og eksperimenter. De kan arbejde på hospitaler, klinikker eller forskningsfaciliteter, og deres opgaver kan variere afhængigt af deres specifikke stillingsbetegnelse. Nogle af de almindelige opgaver, som laboranter typisk udfører, omfatter dog forberedelse af prøver til analyse, udførelse af test og eksperimenter samt registrering og fortolkning af data.

For at blive laboratorietekniker skal man normalt gennemføre et videregående uddannelsesprogram inden for medicinsk laboratorievidenskab.

Hvad er cleanroom IT hardware?

Cleanroom IT hardware kan også betegnes som et IT-rensrum – et kontrolleret miljø, hvor følsomme elektroniske komponenter og enheder samles eller repareres. er designet til at forhindre, at der kommer forurenende stoffer ind, som kan beskadige udstyret eller forstyrre dets funktion. Se alt cleanroom IT hardware her: blue-line.com/products/cleanroom-hmi-workstation.

Renrum klassificeres efter den renhedsgrad, de opretholder. Klassificeringerne spænder fra klasse 10.000, som er egnet til almindelig elektronikmontage, til klasse 100.000, som anvendes til fremstilling af halvledere.

Hvad er en ESD-sikker arbejdsstation?

En ESD-sikker arbejdsstation er en arbejdsplads, hvor der håndteres ESD-følsomme genstande. ESD kan beskadige følsomme elektroniske komponenter, så det er vigtigt at træffe forholdsregler for at forhindre det.

ESD-sikre arbejdsstationer er typisk udstyret med specialiserede møbler og udstyr, f.eks. ESD-sikre stole, arbejdsborde og opbevaringsskabe. De har også specialiseret gulvbelægning, der bortleder statisk elektricitet, og de er ofte placeret i renrum.

Hvad er en autoklave?

En autoklave er en anordning, der bruges til at sterilisere udstyr og forsyninger ved at udsætte dem for damp under højt tryk. Autoklaver anvendes almindeligvis på hospitaler, klinikker og laboratorier til at sterilisere medicinske instrumenter og forsyninger.

Autoklaver fungerer ved hjælp af damp til at dræbe mikroorganismer på overfladerne af genstande.

Hvad er en handskerum?

En handskekasse er et forseglet rum, der bruges til at beskytte arbejdstagere mod udsættelse for farlige materialer. Boksen har en åbning i den ene ende, hvor arbejdstagerens hænder kan sættes ind i handsker, der er fastgjort til boksen. Dette gør det muligt for arbejdstageren at håndtere farlige materialer uden at komme i direkte kontakt med dem.