Områder og Brancher inden for Rådgivende Ingeniørfirmaer

Rådgivende designfirmaer giver specialiseret beherskelse i et stort antal virksomheder og discipliner. Disse organisationer spiller en afgørende rolle i udformningen af vores konstruerede klima og mekaniske scene.

 

Her er en oversigt over en del af de primære regioner og virksomheder, de arbejder i:

 

Bygningsplanlægning og -udvikling: 

Omfatter designdesign, primærdesign, design af central luft (opvarmning, ventilation og køling) og elektrisk design. Rådgivningsingeniører arbejder tæt sammen med planlæggere om at planlægge bæredygtige og sikre strukturer.

 

Rammer og transport: Dette dækker planlægningen og overvågningen af offentlige fundamenter som gader, broer, passager, jernbaneruter og flyterminaler.

 

Vand og klima: Omfatter vandressourcer, vand- og spildevandsrensning, vandløb og oversvømmelser samt økologisk vurdering og styring.

 

Energi: Rådgivende ingeniører i denne branche er forbundet med planlægning og udførelse af bæredygtige energiløsninger, energieffektivitet, energirammer og energiløsninger.

 

Moderne: Omfatter planlægning og udvikling af moderne cyklusser, design af industrianlæg samt mekanisering og skabelse af bestyrelsen.

 

Tele-kommunikation: Fokus på planlægning og udførelse af organisationsfundament, fjernudvekslinger og rammer for informationstransmission.

 

Geoteknisk design: Håndterer jordens mekaniske og faktiske egenskaber, og hvad de betyder for design som virksomheder, dæmninger eller passager.

 

Bæredygtighed og grøn design: Dette område har fået stigende opmærksomhed med vægt på praktisk planlægning, miljøvenlige konstruktionsmaterialer og grønne rammer.

 

Marine design: Planlægning og forbedring af design til søs, havne og sikkerhedsstrukturer til opløsning af havnefronten.

 

Byggeplan og udvikling:

En strukturplan og udviklingskonsulent er en organisation, der giver mestring og vejledning om planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen af udviklingsprojekter. De garanterer, at strukturerne er både praktiske og sikre.

 

NESS, en smule af det hele: Specialister i byggeri og udvikling, vand, klima og grøn design som rådgivende ingeniører

 

I Kernen i byens specialiserede scene er et rådgivende ingeniørfirma kendt som NESS. Med en blanding af ekspertise, udvikling og engagement har NESS lagt et godt fundament for sig selv som foregangsmand inden for skimmelsvamps fjernelse og forebyggelse.

skimmelsvamp er ikke kun problematisk for konstruktioner, men kan også have alvorlige konsekvenser for de mennesker, der bor og arbejder under forurenede forhold. NESS har set denne test og har praktisk erfaring med at genkende, behandle og forhindre skimmelsvamp i at vende tilbage.

 

Med en tværfaglig tilgang forener NESS en gruppe af specialister, der kan håndtere alle dele af skimmelsvampsproblemet. Fra indledende vurderinger og laboratorieundersøgelser til decideret sanering og modvirkning garanterer NESS, at hvert trin udføres med nøjagtighed, dygtighed og professionalisme.

 

Et af NESS’ aktiver ligger i deres altomfattende metoder. Forståelsen af, at skimmelsvampsproblemer er forbundet med rengøring af en overflade, men at adressere den grundlæggende årsag – ofte forbundet med fugt og ventilation – gør NESS’s metoder til behandling og forebyggelse både vellykkede og pålidelige.

NESS er også fokuseret på at bruge strategier, der er harmløse for økosystemet. Når vedligeholdelsesvenlighed er i højsædet, har NESS brugt ressourcer på grønne arrangementer, der både eliminerer skimmelsvamp og beskytter klimaet.

 

Rådgivende ingeniørfirmaer kan specialisere sig i et bestemt område, men som NESS har gjort, har de en vis ekspertise i nogle få regioner, der er relevante for det, de gør. På trods af deres specialisering arbejder de tæt sammen med kunder, specialister og andre eksperter for at garantere, at projekterne lever op til specialiserede, økonomiske, naturlige og trivselsmæssige normer.

 

Her kan du læse mere om NESS