Sådan kan I komme igennem jeres APV

Har I udfordringer i arbejdet med jeres arbejdsmiljø? For mange virksomheder uafhængigt af størrelsen og branchen, udgør medarbejderne en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste del af virksomheden.

Det er nemlig dem, som betjener forretningskristiske maskineri, systemer og gennemføre arbejdsprocesser der er med til at holde forretningen kørende. Arbejdsmiljøet udgør her en vigtig del, da det er med til at understøtte forretningens fremgang – eller i værste tilfælde nedgang.

Et hav af versioner

Ikke et arbejdsmiljø er ens, da virksomheder er forskellige fra hinanden, om det kommer til produkter og services, medarbejderne, kulturen, regler, normer, sociale relationer og meget mere. Dette betyder også, at der er forskelle på kvaliteterne af arbejdsmiljøet.

Et arbejdsmiljø udgøres af mere end blot de fysiske installationer, inventar og faciliteter. Det indebærer nemlig sociale relationer og psykologiske. Ikke to mennesker er ens, og hver har sin opfattelse af samarbejde, rollefordeling, arbejdsgangene og -byrden.

Kortfattet: Et godt og et dårligt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er kendetegnet ved at have gode og sikre forhold, der er med til at styrke virksomheden internt og eksternt. På mange arbejdspladser arbejder medarbejdere på tværs af afdelinger og funktioner med andre kollegaer. Det er typisk et sammenspil om større opgaver og projekter, hvis resultat og kvalitet af udførsel har en påvirkning bundlinjen i sidste ende.

I grove hovedtræk er et godt arbejdsmiljø forbundet med:

 • En klar rollefordeling
 • Gode kollegiale forhold
 • Sikre omgivelser
 • Adgang til nødvendige faciliteter
 • En større arbejdsglæde
 • Mindre sygefravær
 • Og meget mere

 

På den anden side har dårligere eller ringere kvalitets arbejdsmiljøer en negativ påvirkning, da de er kendetegnet for at have dårligere kollegiale forhold, usikre og skadelige omgivelser. Som tidligere belyst er ikke to miljøer nødvendigvis identiske, hvorfor nogle godt kan have gode træk og nogle dårlige træk på andre fronter.

Ringere arbejdsmiljøer med problematikker er kendetegnet med bl.a.:

 • Dårlige kollegiale forhold
 • Meget arbejdsstress
 • Arbejdet udført af dårligere kvalitet
 • Meget sygefravær eller opsigelser
 • Sundhedsskadelige omgivelser
 • Manglende adgang til ordentlige faciliteter såsom toiletter mv.
 • Og mere

Har I udfordringer i jeres arbejdsmiljø?

For at komme problemer til bunds, er det vigtigt at arbejde med ens arbejdsmiljø. Det at arbejdsmiljøet spiller en stor en rolle, som det gør, har også medført til at virksomheder med ansatte er pålagt at udføre hvert 3 år en APV (Arbejdspladsvurdering).

En APV er et skriftligt dokument der belyser arbejdet med arbejdsmiljøet. Denne belyser de nuværende og aktuelle udfordringer/problematikker i jeres arbejdsmiljø. Herunder deres omfang og hvilken prioritet de har. Herudover en handlingsplan for at udrede disse problemer, samt en opfølgning på, om problemerne er blevet løst eller.

Som virksomhedsejere og ledelse er det vigtigt at arbejde med arbejdsmiljøet, men det kan virke uoverskueligt at kaste sig ud i det. Det kan derfor være meget gavnligt at gøre sig klog og undersøge de forskellige APV krav, således at I får en god start på arbejdet med jeres arbejdsmiljø.